Tokkumma Cimsaa!

Yaa ilmaan Saba kiyyaa gara tokkummatti wal waama. Tokkummaa labasa labsii dabarsaa! Akka nama Oromoo tokko tti yeroo hunda kan na yaachisu wal dhagahu dadhabuu keennaa fi nama humna qabneef humna taane Ofiin wal gabroomsuudha. Tokkumma yoo isiniin jedhu gabroomfata osoo argitan gad jedhaa fi miti ofii keessani wal hambifadha, waliif quuqama jechuufi malee!

Oromiyaa jechi jedhu addunyaa guututti kan bakka bu’u dachii badhaatu magariisa taate dha.

Oromiyaa

Jechi Oromoo jedhu immoo ummata tokkummaa qabu kan afaan tokkoon dubbatu fi wal hubatu. Saba bara addunyaan qaroominni hin qabanetti Diimokiraasi qulqulluun bulutti nu beeku. Osoo waa hundaa argitan akkamitti garee siyaasatif jecha Oromummaa dagattani?

Waamichi keennaa humna qabnuun ammas tokkumma tahu qaba.

Gabrummaa hundeen buqqifna, dadhabnus ilmaan itti guddifnaa

.

Dhugaadha ilmaan galma kanaaf sochitti jiru garuu gareen Siyaasa ummata gargar qoodu tti jira. Rabbii diinaa Oromoo kamuu hin milkeessin.

Published by MTJara

Passionate Newbie Blogger from Eddo, Dodola, West Arsi, Oromia, Ethiopia

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CONTACT ME mtjara8@gmail.com +251910782410